Samuel Plimsoll (1824 – 1898)

Gestoken in rokkostuum en hoge hoed, een kolossale camera achter zich aan slepend, vormde Samuel Plimsoll, kolenhandelaar en Member of Parliament, een merkwaardig beeld in de Engelse havensteden rond 1870. Merkwaardiger nog was de reden zich te begeven onder de zeelui, waarvan de meeste geen enkel bezit en dus ook geen stemrecht hadden. Samuel_kleurMet aan fanatisme grenzend elan ondernam Samuel Plimsoll een kruistocht tegen wat hij “drijvende doodskisten” noemde. In 1873 publiceerde hij “Our Seamen”, een boek dat met schokkende praktijkvoorbeelden en statistieken aantoonde dat te zware belading en onzeewaardige conditie van de schepen de voornaamste oorzaken waren van vele Engelse scheepsrampen.
Plimsoll illustreerde zijn boek met droevige verhalen en foto’s van bleke weduwen, omringd door een zwerm vaderloze kindertjes. Het boek, dat de schuld van de vele ongelukken bij vrekkige reders en een onverschillige overheid legde, sorteerde uiteindelijk het gewenste effect. 
In 1875 werd in het Lagerhuis een wet voorgedragen met één van Plimsoll’s belangrijkste voorstellen: een ijkmerk op de zijde van de schepen om de maximale diepgang aan te geven. Maar nog in hetzelfde jaar stelde premier Disraeli in het Parlement voor om de maatregel te herroepen, onder druk van verladers en reders die stelden dat de wet buitenlandse concurrenten zou bevoordelen. Plimsoll sprong overeind en beschuldigde de reders in het Parlement van moorddadige praktijken. Terwijl Plimsoll naar buiten stormde, liet zijn vrouw vanaf de publieke tribune vlugschriften met een samenvatting van Plimsoll’s protest op de lager gelegen perstribune fladderen.
De uitbarsting van Plimsoll haalde de voorpagina’s en dwong het Parlement uiteindelijk de “Unseaworthy Ships Bill” aan te nemen. Maar de wetgever liet de uitvoering over aan de reders; sommige van hen schilderden het merk spottend op het bovendek van hun schepen.
Pas in 1890 machtigde het Parlement het Ministerie van Handel om het “Plimsoll merk” op een vaste plaats aan te brengen. Tegen 1930 hadden de meeste landen deze maatregel overgenomen.

Plimsoll MerkHet Plimsoll-merk groeide in de loop van de twintigste eeuw uit tot een symbool voor veiligheid en betrouwbaarheid, voor normen en waarden en sociale vooruitgang; het werd een begrip in de maritieme wereld.
Zoals Samuel Plimsoll zich in de 19e eeuw inspande voor veiligheid, kwaliteit en sociale vooruitgang, zo zetten wij die traditie op hedendaagse wijze voort door onze kwaliteitsbewuste, integere en pragmatische benadering en onze verbondenheid met de maritieme en logistieke sector.