De basis voor een succesvolle toekomst

Uw beslissingen voor een acquisitie, voor in- of desinvestering, voor de aanstelling van een executive zijn onderdeel van uw bedrijfsstrategie. Als u uw strategie niet op orde heeft, zullen deze beslissingen als los zand aan elkaar hangen. Een goed doordachte strategie is de basis van de groei en de resultaten van uw onderneming. Daarom verdiepen wij ons graag in uw motivatie vóór wij een adviesopdracht aannemen, als een toetssteen voor de formulering van uw strategie, een diepere kennismaking met uw organisatie; essentiele kennis dus, om ons werk goed te kunnen doen. Bent u nog niet zover, of is het tijd voor een herijking van uw strategie? Dan helpen wij u graag.
Aandachtspunten zijn bij voorbeeld:

 • Hoe ontwikkelt zich uw markt?
 • Wat is de positie van uw bedrijf in de markt nu en in de toekomst?
 • Hoe wilt u groeien? Autonoom, door acquisities of allianties?
 • Wat is daar voor nodig? Welke problemen kunt u verwachten en hoe kunt u die overwinnen?
 • Is uw organisatie klaar voor de toekomst?
 • Beschikt u over adequaat management?

Uw adviseur bij aan- en verkoop van ondernemingen

Plimsoll treedt al sinds haar oprichting in 1984 op als onafhankelijk adviseur bij aan- en verkoop van ondernemingen, participatie, buy-in en buy-out. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk in de internationale maritieme en logistieke sector en in kringen van investeerders. Wij kennen twee routes: de exclusieve opdracht en de meer vrijblijvende “schaduwportefeuille”, waarbij u reageert op een voorbijkomende opportuniteit.

De basis voor een succesvolle toekomst

Uw beslissingen voor een acquisitie, voor in- of desinvestering, voor de aanstelling van een executive zijn onderdeel van uw bedrijfsstrategie. Als u uw strategie niet op orde heeft, zullen deze beslissingen als los zand aan elkaar hangen. Een goed doordachte strategie is de basis van de groei en de resultaten van uw onderneming. Daarom verdiepen wij ons graag in uw motivatie vóór wij een adviesopdracht aannemen, als een toetssteen voor de formulering van uw strategie, een diepere kennismaking met uw organisatie; essentiele kennis dus, om ons werk goed te kunnen doen. Bent u nog niet zover, of is het tijd voor een herijking van uw strategie? Dan helpen wij u graag.
Aandachtspunten zijn bij voorbeeld:

 • Hoe ontwikkelt zich uw markt?
 • Wat is de positie van uw bedrijf in de markt nu en in de toekomst?
 • Hoe wilt u groeien? Autonoom, door acquisities of allianties?
 • Wat is daar voor nodig? Welke problemen kunt u verwachten en hoe kunt u die overwinnen?
 • Is uw organisatie klaar voor de toekomst?
 • Beschikt u over adequaat management?